email:

heslo:

registrace

zapomenuté heslo?

 

BLUM - Průmyslová elektronika s.r.o.

Switched power supplies design Napájecí zdroje
Inductive components Induktivní komponenty
Development •Production •Sale Vývoj •Výroba •Prodej

 

Dodací podmínky

EXW Ex Works ze závodu ... (ujednané místo)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (ve svém závodě, skladu, továrně, atd.).


FCA Free Carrier vyplaceně dopravci ...(ujednané místo)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím.


FAS Free Alongside Ship vyplaceně k boku lodi ... (ujednaný přístav nalodění)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.


FOB Free on Board vyplaceně loď ... (ujednaný přístav nalodění)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené kupujícím v ujednaném přístavu nalodění.


CFR Cost and Freight náklady a přepravné ... (ujednaný přístav určení)

graphic

Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí překročí zábradlí lodi určené prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu určení.


CIF Cost, Insurance and Freight
náklady, pojištění a přepravné ... (ujednaný přístav určení)

graphic

Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu určení. Prodávající musí zajistit dokument námořního pojištění. Pojistka musí krýt standardní rizika až do vylodění v přístavu určení.


CPT Carriage Paid to přeprava placena do ... (ujednané místo určení)

graphic

Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Náklady však hradí prodávající až do ujednaného místa určení.


CIP Carriage and Insurance Paid to
přeprava a pojištění placeno do ... (ujednané místo určení)

graphic

Riziko přechází (jako u CPT) okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Náklady však hradí prodávající až do ujednaného místa určení. Prodávající musí zajistit dokument pojištění. Pojistka musí krýt standardní rizika až na ujednané místo určení.


DAF Delivered at Frontier s dodáním na hranici ... (ujednané místo)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení na hranici.


DES Delivered ex Ship s dodáním z lodi ... (ujednaný přístav určení)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu určení.


DEQ Delivered ex Quay
s dodáním z nábřeží ... (clo placeno) ... (ujednaný přístav určení)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na nábřeží v přístavu určení, clo zaplaceno.


DDU Delivered Duty Unpaid s dodáním clo neplaceno ... (ujednané místo určení)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení - v zemi dovozu, clo nezaplaceno.


DDP Delivered Duty Paid s dodáním clo placeno ... (ujednané místo určení)

graphic

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení - v zemi dovozu, clo zaplaceno.


graphic
graphic

© 2001-2018  BLUM - Průmyslová elektronika s.r.o. created by: krinda (Martin Krištof)