Impregnace a zalévání

Nejen naše produkty chráníme proti vlivu vnějšího prostředí impregnací nebo zalitím.

Také Váš výrobek nebo polotovar jsme schopni ochránit!

Nabízíme Vám vakuovou impregnaci a zalévání až do rozměru dílu 300 x 200 x 80 mm. Informujte se o námi běžně používaných impregnačních lacích a zalévacích hmotách.