Politika kvality

Společnost BLUM - Průmyslová elektronika s.r.o. je firma s vysoce flexibilním kolektivem, která čerpá z mnohaletých zkušeností v oboru na zahraničních a domácích trzích. Oblast působení společnosti BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o. sahá od vývoje až po samostatnou výrobu moderních komponentů spínaných zdrojů takřka přesně podle přání zákazníka ohledem na platné právní požadavky na výrobek, včetně zajištění případného servisu. Solidní dimenzování výrobků a starostlivé optimalizování i během výroby jsou základním kamenem pro vysokou kvalitu naší produkce.

Každý náš produkt prochází testem a všechny jeho parametry jsou podle definovaného plánu kontrolovány a dokumentovány na počítači řízených a pravidelně kalibrovaných testovacích automatech.

Dále nabízíme doplňkové služby opracovávání plošných izolačních materiálů na CNC fréze, broušení feritových jader, impregnaci a zalévání elektronických komponentů.

Vizí vedení společnosti je být spolehlivým výrobcem a dodavatelem elektrotechnických výrobků. Pro dosažení této vize vedení společnosti trvale uplatňuje moderní technologická řešení svých výrobků vzhledem k zabezpečování shody s právními předpisy a přáním zákazníka při návrhu, vývoji, výrobě a servisu námi vyráběných výrobků.

K zákazníkům firmy BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o. patří celosvětově známí výrobci vysoce kvalitních produktů s vysokými požadavky na napájení z následujících oborů:

- Analytika
- Automatizace
- Technika dat
- Technika v potravinářství
- Měřící a regulační technika
- Lékařská technika
- Bezpečnostní technika
- Telekomunikace
- Dopravní technika

Vedení společnosti BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o. se zavazuje udržovat a trvale zlepšovat systém řízení kvality. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám.

Stanovení cílů kvality a cílových hodnot a jejich pravidelné hodnocení je základní metodou efektivního řízení. Vedení společnosti se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky vytvářet všechny potřebné podmínky. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců a spolupracovníků při realizaci této politiky.

Ve Strahovicích 6.1.2016
Ing. Daniel Josefus
jednatel společnosti