Projekty

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - IV. VÝZVA

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu Strahovice 82

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedení moderního energetického hospodářství výrobního objektu. Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na vytápění, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření:

- zateplení obvodového pláště,

- zateplení střešní konstrukce,

- výměna otvorových výplní,

- modernizace osvětlovací soustavy,

- instalace venkovní stínící techniky.

 

Realizace výše uvedených opatření povede k významnému snížení spotřeby energie.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.