Projekty

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE V. - ELEKTROMOBILITA

Název projektu: Pořízení elektromobilu, vč. nabíjecí stanice pro vlastní potřebu (BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o.)

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0023167

Cíl projektu: Naše společnost BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 5. výzvy programu: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – aktivita: Elektromobilita (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení nového osobního elektromobilu a nabíjecí stanice pro vlastní potřebu ve firemním areálu ve Strahovicích. Hlavním cílem projektu je podpora konkurenceschopnosti firmy, podpora růstu udržitelné dopravy a způsobu čisté mobility prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu: Pořízení a instalace fotovoltaického systému v podnikatelském areálu firmy BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o. ve Strahovicích (okres: Opava)

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011652

Cíl projektu: Naše společnost BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 1. výzvy programu: ÚSPORY ENERGIE – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení a instalaci fotovoltaického systému v našem podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů ve spotřebě energií a zejména zvýšení vlastní energetické soběstačnosti založené na OZE a minimalizace environmentálních dopadů naší činnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - IV. VÝZVA

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu Strahovice 82

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedení moderního energetického hospodářství výrobního objektu. Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na vytápění, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření:

- zateplení obvodového pláště,

- zateplení střešní konstrukce,

- výměna otvorových výplní,

- modernizace osvětlovací soustavy,

- instalace venkovní stínící techniky.

 

Realizace výše uvedených opatření povede k významnému snížení spotřeby energie.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.